Fotkirurgi

 

Våra behandlingsområden är

Varför får man Hallux Valgus?

Hallux valgus är den vanligaste felställningen hos vuxna men orsaken inte är fullt känd. Ärftlighet spelar stor roll, grav plattfothet, reumatism eller använding av för trånga och smala skor är några av anledningarna. Hallux valgus är vanligare hos kvinnor än män.

Vilka är symtomen

Vanliga symptom vid hallux valgus är:

·        Rodnad eller hudirritation på insidan av stortån över knölen.

·        Smärta/svårigheter att kunna hitta skor som passar.

·        Smärta och hudförhårdnader under framfoten.

·        Hammartå, en eller flera tår som är sneda eller krökta.

·        Domningar

Diagnos

Hallux valgus diagnostiseras genom en klinisk undersökning av fotkirurgen som även letar efter andra områden av smärta eller deformitet i foten. Vanligen är röntgen gjord innan läkarbesöket, och den är gjord med belastning för att se hur stor felställningen är och för att kartlägga eventuella artrosförändringar (=ledförslitningar) i stortåns grundled. Utifrån det bedöms vilken behandling som skall utföras samt en eventuell operationsplanering.

Behandling

Konservativ behandling

Konservativ behandling är inriktad på att skydda knölen vid stortåns grundled från tryck eller skav orsakat av skon. Den enklaste lösningen är att använda bekväma mjuka skor som är tillräckliga breda för att rymma framfoten.

Kirurgisk behandling

Målet med kirurgi är att lindra smärta och förbättra funktion. Kirurgi bör endast utföras efter att konservativa åtgärder har provats men inte gett nog god effekt. Fotkirurgen utvärderar din fot och dina röntgenbilder för att avgöra vilken typ av operation är bäst för din fot.

Operation

Innan operationen

Kontrollera att du ej har sår på foten innan operationen. Om du noterar sår kontakta oss innan då vi eventuellt kommer flytta fram din operation. Du ska ej ha nagellack på din fot. Om din operation är i dagkirurgi behöver du ej vara fastande. Du ska duscha enligt instruktion med descutan tvättlappar kvällen innan och morgonen på operationsdagen. Alla dessa förberedelser är för att minimera risken för infektion.

Under operationen

Operationen görs oftast i lokalbedövning. Ingreppet är ett dagkirurgiskt ingrepp, vilket innebär att du får gå hem någon timme efter ingreppet.

Efter operationen

Smärta: I samband med operationen bedövas foten och bedövningen sitter i ett par timmar. Efter detta följer en period med sårsmärtor som kan vara besvärande. Denna period varar sällan mer än 3 dagar efter operationen och kan avhjälpas med smärtstillande tabletter som skrivs ut på recept, samt genom att hålla foten högt så mycket som möjligt för att motverka svullnaden.

Förbandet som sätts på i samband med operationen bör sitta på tills stygnen tas bort efter cirka 2–3 veckor. Förbandet ska hållas torrt och rent.
Blir förbandet blött kan det leda till infektion. Förbandet måste därför skyddas noggrant mot väta, exempelvis vid blöt väderlek och i duschen. Vid duschning är det bra att använda dubbla plastpåsar som tejpas fast mot underbenet.
Det finns även skyddspåsar att köpa på apoteket. Två till tre veckor efter ingreppet sker ett återbesök för sårkontroll samt borttagande av bandage och stygn. Foten bandageras därefter med ett lätt förband under 2–3 veckor till.

Sjukskrivning

Sjukskrivningens längd är vanligen sex veckor beroende på typ av ingrepp och sysselsättning. 

Eventuella risker med operation

Samtliga ingrepp medför en risk som är kopplad till typ av kirurgi samt ditt hälsotillstånd och tidigare sjukdomar. För de flesta är risken minimal. De lokala komplikationer som kan inträffa är sårinfektion och dålig benläkning. Dessa problem är lyckligtvis relativt ovanliga. Blodproppar i vader är mer vanliga men de ger nästan aldrig komplikationer av betydelse.

 

Vad är Hallux Ridigus?

Hallux rigidus betyder stel stortå och är detsamma som artros (nedbrytning/förslitning av ledbrosket) i leden vid basen av stortån. I de flesta fall är detta en följd av naturligt åldrande men kan ibland uppträda efter en skada eller reumatisk sjukdom.

Symptom

Symtomen är stelhet i leden smärta när man trampar ned på stortån och ibland molvärk efter en promenad. Leden kan svullna och ibland utvecklas benpålagringar, osteofyter, på ovansidan av leden som skaver i skorna. Det finns ingen behandling som helt botar Hallux Rigidus och återställer en frisk led.

Diagnos

Hallux Rigidus diagnostiseras genom en klinisk undersökning som fotkirurgen utför. Läkaren kommer också att leta efter andra områden av smärta eller deformitet i foten. Röntgen genomförs för att notera eventuell artros och för operationsplanering.

Behandling

Konservativ behandling

I vissa fall kan skoanpassning underlätta till den grad att operation ej behövs. Då kan man testa rigida, alltså hårda eller oböjliga inlägg/sulor alternativt rullsulor för att minska graden av besvär. Med denna typ av skor/inlägg hjälps stegavvecklingen så att belastningen på stortån minskar, vilket gör att smärtan minskar. Många moderna tränings- och arbetsskor har redan en viss rullsula som kan vara tillräcklig, MBT-skor kan också prövas. Helt platta sulor är olämpligt. Hos ortopedtekniker kan du få råd och hjälp att välja skor och inlägg som kan vara till hjälp.

Kirurgisk behandling – Olika operationsmetoder

Artrodes

Steloperation, artrodes, är det vanligaste ingreppet då smärtan kommer centralt från leden. Leden tas då bort, de två benytorna skruvas ihop och läker till ett enda ben. Stortån placeras lätt vinklad uppåt vilket gör att man kan gå normalt. Många kan jogga och dansa med en stelopererad stortå men man kan inte säkert räkna med detta. Sjukskrivningstiden beräknas till 10 - 14 dagar för kontorsarbete och 8 - 10 veckor för gående arbete. Vanligtvis har man en speciell förbandssko på foten i cirka 8 veckor.

Cheilektomi

I de fall där smärta och artrosförändringar är av mindre grad på röntgen kan så kallad cheilektomi genomföras. Då tar man bort benpålagringar i övre kant på leden, så att stortån lättare kan böjas uppåt och smärtan minskar. Resultaten är goda vad gäller smärtlindring. Sjukskrivningstiden beräknas till 1 - 3 veckor vid kontorsarbete och upp till 6 - 8 veckor vid gående arbete.

Eventuella risker med operation

Samtliga ingrepp medför en risk som är kopplad till typ av kirurgi samt hälsotillstånd/tidigare sjukdomar. För de flesta är risken minimal. De lokala komplikationer som kan inträffa är sårinfektion och dålig benläkning. Dessa problem är lyckligtvis relativt ovanliga. Blodproppar i vader är mer vanliga men de ger nästan aldrig komplikationer av betydelse.

blå himmel.jpg

 

 

Hitta till oss

Wallingatan 30

111 24, Stockholm

Telefontider

Mån-tor  09:30-11:30, 14:00-15:00

Fredag    09:30-11:30

08-24 24 11

Öppettider

Helgfria vardagar Mån-fre kl 08-17

Öppet vissa kvällar och lördagar

Top