Mer eget ansvar för din långsiktiga hälsa

Sjukvård

Vi blir fler och fler som tillhör den åldrande befolkningen i Sverige och därmed statistiskt också belastar sjukvården mer. Men VårdSverige går redan på knäna och det är ofrånkomligt att vi behöver ta mer eget ansvar för vår långsiktiga hälsa. Det gäller hur du lever ditt liv i alla avseenden vad gäller kost, träning, relationer, stress, sömn etc. Allt påverkar allt – både här och nu och mer långsiktigt. Även dina små förändringar kan göra stor skillnad. Det finns inget läkemedel i världen som kan bota de mer livsstilsrelaterade sjukdomarna.

Det kommer fler och fler utbildningar för vårdpersonal hur de ska kunna väcka intresse och motivera patienter att ta mer ansvar för sin egen hälsa genom förändrade levnadsvanor. En välkommen och nödvändig utveckling känner jag, istället för att bara skicka hem patienten med ett recept.
Därtill funktionsmedicinen som går till grunden med frågan: Hur och varför uppstod dina symtom och vad behöver göras för att göra om och göra rätt ?
Gör ditt bästa utifrån dina förutsättningar, det är aldrig för sent att börja förändringen.
I kommande blogginlägg kommer jag skriva mer om hur på olika sätt kan sänka ditt höga blodtryck naturligt.

Posted in